sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Lê Văn Tùng

0904 08 6479 - tungtbd18@gmail.com

Sắt thép mỹ thuật

Thép dập gân (2)
Thép dập gân (2)
Thép đột chống trượt
Thép đột chống trượt
Thép đột lỗ chống trượt
Thép đột lỗ chống trư&...
Thép đột lỗ hoa thị
Thép đột lỗ hoa thị
Thép đột lỗ kết hợp
Thép đột lỗ kết hợp
Thép đột lỗ lục giác
Thép đột lỗ lục giác
Thép đột lỗ mắt sàng
Thép đột lỗ mắt sàng
Thép đột lỗ ô van sole
Thép đột lỗ ô van sole
Thép đột lỗ ô van thẳng hàng
Thép đột lỗ ô van thẳng hàn...
Thép đột lỗ quả trám
Thép đột lỗ quả trám
Thép đột lỗ tròn
Thép đột lỗ tròn
Thép đột lỗ vuông so le
Thép đột lỗ vuông so le
Thép hoa văn
Thép hoa văn